GEBO behaalde enkele certificaten op vlak van onder meer kwaliteit en veiligheid

  • Ondergrondse deel bodemenergiesystemen

    Uitgereikt door op 01-02-2021
  • Mechanisch boren

    Uitgereikt door kiwa op 01-07-2019
  • Certificaat van bekwaamheid als installateur ondiepe geothermische systemen

    Uitgereikt door Rescert op 20-10-2017