GEBO geo-energiesystemen en waterwinning

GEBO is een familiebedrijf met meer dan 65 jaar ervaring in het uitvoeren van grondboringen voor grondwaterwinningen en energietoepassingen.

De meer dan 6.500 boringen in België, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk bewijzen dat GEBO een gevestigde waarde is op de markt van grondboringen voor wateronttrekking en energietoepassingen.

Lees meer over GEBO

Op zowat elke locatie in Vlaanderen kan grondwater gewonnen worden door het gebruik van een waterput.

  • Voor particulieren
  • Voor industrie en landbouw

Met geothermie wordt warmte uit de aardbodem gerecupereerd om met een warmtepomp de woning te verwarmen

  • Voor particulieren
  • Voor bedrijven

Op een ecologische manier verwarmen en koelen door gebruik van opslag van warmte onder de grond.

  • Voor bedrijven
  • Voor studiebureaus

Onze experten informeren je over de mogelijkheden en begeleiden je bij de keuze van het juiste systeem.

  • Voor installatiebedrijven
  • Voor studiebureaus

Interesse in ons aanbod?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Recente blogberichten

14 augustus 2020

GEBO heeft reeds sinds 1949 ervaring in het benutten van water uit de bodem. Deze bodemkennis zet GEBO optimaal in bij het realiseren van efficiënte KWO-systemen. Bij een KWO is het mogelijk om energieoverschotten in de bodem op te slaan. Door deze opslagcapaciteit kan de bodem haar temperatuur behouden tot het volgende seizoen. Tijdens de zomer gebruik je voor de koeling de opgeslagen winterkoude, in de winter kan je de verzamelde zomerwarmte benutten. Energieopslag in de bodem is in het grootste gedeelte van België en Nederland toepasbaar. Deze vorm van energieopslag heeft GEBO reeds met groot succes en veelvuldig toegepast in ziekenhuizen, kantoren, wooncomplexen, verzorg- en verpleeghuizen, winkelcentra, onderwijsinstellingen …

De grootste voordelen zijn energiebesparing, de hoge winstfactor van de warmtepompen, lage exploitatiekosten, hoge bedrijfszekerheid, CO2 - reductie en het ruime toepassingsgebied.

19 februari 2020

Water uit ondergelopen mijngangen, verwarmt huizen in Heerlen. Deze techniek kan in heel Nederland en een groot deel van Vlaanderen worden toegepast.

Met ondergelopen mijngangen als buffer, wordt in de regio Heerlen door Mijnwater B.V. een lagetemperatuurwarmtenet (LT-warmtenet) uitgerold dat steeds meer woningen en bedrijfsgebouwen op duurzame wijze verwarmt en koelt. Uit recent onderzoek blijkt dat het inmiddels tot een ‘smart thermal grid’ opgewaardeerde systeem in heel Nederland kan worden toegepast. Met dank aan de Limburgse koempels.

8 juni 2018

In bepaalde regio's in Nederland is het moeilijker of onmogelijk om WKO systemen (open bronsystemen) aan te leggen. Zo geven de vakliteratuur / vakorganisaties althans aan. De streek rond Venray in Limburg is één van die regio's. Ondiep zijn de groffe watervoerende pakketten ongeschikt voor het toepassen van open bronsystemen. Dit omwille van de aanwezigheid van zuurstofhoudend water gecombineerd met ijzerhoudend water. Dieper vindt een plotse omslag plaats naar zeer fijne donkergroene zandlagen met leemlaagjes. Ook ongeschikt voor het toepassen van WKO volgens sommigen.

Twee jaar geleden is het gemeentehuis te Venray volledig gerenoveerd en uitgerust met een bodemenergie WKO systeem voor de verwarming en de koeling van het volledige gebouw. Echter … het aangelegde bodemenergiesysteem heeft nog niet op vol vermogen kunnen draaien omwille van infiltratieproblemen met de bronnen.