8 June 2018

In bepaalde regio's in Nederland is het moeilijker of onmogelijk om WKO systemen (open bronsystemen) aan te leggen. Zo geven de vakliteratuur / vakorganisaties althans aan. De streek rond Venray in Limburg is één van die regio's. Ondiep zijn de groffe watervoerende pakketten ongeschikt voor het toepassen van open bronsystemen. Dit omwille van de aanwezigheid van zuurstofhoudend water gecombineerd met ijzerhoudend water. Dieper vindt een plotse omslag plaats naar zeer fijne donkergroene zandlagen met leemlaagjes. Ook ongeschikt voor het toepassen van WKO volgens sommigen.

Twee jaar geleden is het gemeentehuis te Venray volledig gerenoveerd en uitgerust met een bodemenergie WKO systeem voor de verwarming en de koeling van het volledige gebouw. Echter … het aangelegde bodemenergiesysteem heeft nog niet op vol vermogen kunnen draaien omwille van infiltratieproblemen met de bronnen.

Besluit van enkele betrokken partijen: WKO is zeer moeilijk tot niet mogelijk in deze regio.

Moeilijk kan ook

Tot de gemeente in contact kwam met GEBO. Elders in Venray heeft GEBO reeds meerdere open bronsystemen operationeel. Enkele van deze GEBO projecten functioneren zelfs meer dan 10 jaar met succes. Alle bronnen zijn bedrijfszeker aangelegd in het diepere (weliswaar fijnere) zandpakket.

Op dit moment legt GEBO in de achtertuin van het gemeentehuis Venray een compleet nieuw bronsysteem aan met de GEBO spoelboortechniek. De bronnen worden aangelegd in het diepere (ca. 90m) zeer fijne zandpakket. Deze werken gebeuren conform het oorspronkelijke bronontwerp uitgevoerd door Bodemenergie Adviseur IF Technology. Ook deze partij heeft steeds aangehouden dat energieopslag in deze diepere fijnere zandpakketten mogelijk moet zijn op voorwaarde dat de juiste partijen aan het roer gezet worden.

De installatie wordt gebruiksklaar afgeleverd met een 10 jaars werkingsgarantie! Vanaf nu kan de HVAC-installatie van het gemeentehuis volwaardig draaien. In de winter draaien de warmtepompen op vol vermogen, in de zomer zal er voldoende koelvermogen zijn om in het gehele gebouw een aangenaam klimaat te verschaffen!

Tags: